Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Pátek, 26. dubna 2019 (08:59) Pavel Jelínek

Brna rozhodlo o podpoře pro mezinárodní projekt Cyklurban+.

Brno se připojí k projektu Cyklurban+. Podporou cyklodopravy se přidá k boji s klimatickou změnou

Vedení města Brna rozhodlo o podpoře pro mezinárodní projekt Cyklurban+. Ten má za cíl urychlit rozvoj a lepší začlenění cyklodopravy do dalších způsobů dopravy. Větší podíl cyklistické dopravy totiž znamená účinné opatření v boji s klimatickou změnou. Hlavním záměrem projektu je snížit emise produkované přepravou lidí a zboží ve městech tak, aby zároveň nebyla snížena kvalita života obyvatel.

Cyklurban+ navazuje na úspěšný mezinárodní projekt Cyklurban, který financovala Evropská klimatická iniciativa a úspěšně se do něj zapojila města na Slovensku, v Polsku, Řecku, Chorvatsku, Litvě a Estonsku. Díky tomu, že Brno projekt podpoří (čímž se ovšem nezavazuje k finanční spoluúčasti), se může zapojit do různých aktivit. Je to především komplexní audit cyklodopravy ve městě, vypracovaný s ohledem na návrhy ke zlepšení stávající situace a potřeby uživatelů. Nebo třeba poradenství ke sběru dat, analýza možností pro financování jednotlivých plánovaných opatření a také školení pro úředníky, kteří mají zařazování konkrétních plánů a inovací na radnicích na starost.

„Projekt má naši plnou podporu. Míří na velmi důležité otázky utváření udržitelného dopravního systému, jehož součástí cyklistická doprava bezesporu je. Její rozvoj je důležitý pro všechny obyvatele. Zvyšování jejího podílu ale samozřejmě naráží na různé problémy, jako je například nenavazující infrastruktura nebo komplikace při vzájemném doplňování a návaznosti jednotlivých druhů dopravy.

Projekt nám dá další možnosti, jak se s těmito problémy vypořádat a mírnit jejich dopady. Proto se rádi zapojíme,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Nejedná se o jediný způsob, jak chce město podpořit cyklodopravu. Ve spolupráci s Odborem dopravy MMB plánuje vypracovat koncept parkování pro kola a koloběžky. Cílem pro letošní rok je vytvoření mapy lokací, kde by mohly vzniknout nové stojany a doky pro kola soukromá i bikesharingových společností.

„V co nejkratší době bych rád prezentoval materiál vedení města, následně vyčlenil finance a započal s realizací. Plánujeme se sejít a zahájit jednání i se společnostmi provozujícími bikesharing. Vzhledem k tomu, že je jen otázka času, než se ve městě více rozšíří také elektrokola a elektrokoloběžky, je nutné se na nárůst počtu těchto dopravních prostředků připravit,“ vysvětlil Petr Kratochvíl.

Plánování míst pro zaparkování kol si klade za cíl předcházet chaosu, kdy lidé odkládají kola u plotů, dopravních značek a jiných nevhodných míst. Síť parkovacích míst pomůže také zvýšit bezpečnost cyklistů i chodců. Souběžně s vytvářením koncepce se bude pracovat také na provázání a zkvalitnění sítě cyklostezek.

Jedná se o další krok ve snaze o zvýšení komfortu tohoto způsobu dopravy v Brně.

Magistrát města Brna
PR

Další články

Komentáře