Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úterý, 1. prosince 2020 (17:14) Pavel Jelínek

Emise i spotřeba aut na papíře rostou.

EY Automotive index: Emise i spotřeba aut na papíře rostou. Realita ale ukazuje, že spotřebitelé spíše ušetří

  • Změna metodiky na přesnější WLTP přinesla za dva roky papírový růst emisí i spotřeby u většiny segmentů aut na českém trhu. V řadách SUV rostly emise i spotřeba reálně
  • Nejvíce rostly emise od roku 2018 u hybridů, nejvyšších absolutních hodnot dosahují SUV
  • Nejméně hospodárné jsou benzínové agregáty s průměrnou uváděnou spotřebou 5,5–6,1 l/100 km(1-2% změna)
  • Auta se spalovacím motorem s integrovaným plug-in hybridním ústrojím spotřebují nejméně paliva, v průměru 1,6–1,7 l/100 km(-0,2 % změna)

Praha,30. listopadu 2020Změna a zpřesnění metodiky v měření spotřeby osobních automobilů vedla za poslední dva roky k navýšení deklarovaných emisí i spotřeby u většiny kategorií osobních aut v nabídce pro české řidiče.

Mimo segment SUV jde ale většinou o růst papírový a automobilkám se díky výrazným investicím do nových technologií daří oba ukazatele reálně spíše snižovat. Přesto je dnešní nabídka zatím daleko od stavu, který po automobilkách do budoucna požaduje Evropská unie.

Může to vést až ke stažením některých modelů z trhu, ukazuje zpráva EY se zaměřením na vývoj emisí a spotřeby nabízených vozidel, která je součástí pravidelného Cenového indexu EY.

Porovnání emisí CO2 na jeden kilometr mezi začátkem roku 2018 a třetím čtvrtletím roku letošního přináší navýšení prakticky ve všech segmentech. Způsobila jej především změna metodiky měření spotřeby (pozn.: z NEDC na WLTP, platné pro nové vozy od 1.9.2019). Průměrné rozmezí emisí pro benzínové motorizace se posunulo o jeden gram na 126-142g CO2/km(1% změna). Razantnější vývoj lze sledovat u naftových agregátů, kde vidímerůst o 4 % na 113-128g CO2/km.

„Reálné porovnání hodnot z roku 2018 s letošními čísly je vzhledem ke změně metodiky problematické a vyznívá hůře zejména pro vozy nižších kategorií. Jen díky změně výpočtu můžeme sledovat v průměru nárůst emisí o 20g CO2. Vezmeme-li to v potaz, svědčí výsledné navýšení v řádu jednotek gramů naopak o velkém technickém pokroku ze strany automobilek,“říká Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a střední Asie.

Největší emise vypouští SUV

Rekordmany z pohledu nárůstu emisí jsoumild a mikro hybridní motorizace, a to zejména kvůli rozšíření i na obecně méně „spořivé“ motorizace. Hodnoty HEV z letošního roku jsou sice podstatně nižší než u motorizací bez hybridní technologie, přesto jsou i tak o poznání výše, než je požadovaná průměrná meta pro rok 2021 (cca 95g CO2/km). Po jejím překročení vyplyne pro výrobce teoretická povinnost uhradit výraznou pokutu.

„Teoretická proto, že je ve výpočtu uvažována i hmotnost přihlášených vozidel, a tak pro každého výrobce platí hodnota jiná vycházející z konkrétní modelové skladby.Pro evropské statistiky určující velikost případné pokuty je rozhodující i počet registrovaných BEV a PHEV vozidel, který hodnotu průměrných flotilových emisí za automobilku snižuje. Každý si ale umí udělat obrázek, jak moc jsou automobilky nuceny do registrací těchto vozidel s emisemi nižšími, než je 50g CO2 na jeden kilometr, pokud nadále prodávají zákazníky poptávaná SUV s emisemi překračujícími 130 g CO2,“ vysvětluje Petr Knap.

Z pohledu segmentů je zjevné, že největší emise vypouští kategorie SUV, a to napříč všemi dostupnými motorizacemi. V průměru vypustí SUV auta na jeden kilometr o 20-40g CO2 více než malá vozidla. Automobilky na druhou stranu v celé kategorii mini a malých vozidel dramaticky omezily nabídku vznětových motorů, které mají emise obecně nižší.

Snížení hodnot emisí v porovnání se začátkem roku 2018 je patrnéu plug-in hybridních vozidel (cca o 20% nižší, 33-40g/km). To je kromě metodiky dáno zejména vstupem této technologie do mainstreamových modelů. Dosud byla její dostupnost vymezena primárně pro vozidla vyšších tříd. Nižší emise vykazují vozidla s pohonem na plyn, ať už LPG (nyní 104-124g/km, -22 až -7 %), či CNG (nyní 95-98g/km, -5 %).

 

 

Nejnižší teoretickou spotřebu mají hybridní plug-in motory

Pro běžné motoristy hraje při pořízení vozu rozhodující roli spotřeba vozidla. Dle dat výrobců jsou nejúspornější vozidla se spalovacím motorem spřažena s plug-in hybridním soustrojím, napříč všemi segmenty průměrně vykazují spotřebu v rozmezí 1,6–1,7 l/100km (-10 %), pokud tedy mají dostatek energie v bateriích, jinak je jejich spotřeba díky vyšší hmotnosti způsobené právě zástavbou oněch baterií vyšší než u vozidel s konvenčním pohonem.Po nabitých plug-in hybridech co do spotřeby následují klasické hybridy bez možnosti „připojení do zásuvky“ (4,1–4,7 l/100km, zvýšení o 31–46 %), podobně jsou na tom i naftové motory (4,3–4,9 l/100km, zvýšení o 4–2 %). Tabulkově nejméně hospodárné jsou benzínové agregáty s průměrnou spotřebou v rozmezí 5,5–6,1l/100km (2-1%).CNG auta průměrně spotřebují 5,2–5,3 m3 (1% změna), zatímco LPG 5,0–6,6 l/100 km (-34 % až -14 %).

Při rozpadu na segmenty se jako nejvíce „žíznivé“ opět ukazují modely SUV (4,5–7,1l/100 km,bez započtení PHEV) a auta vyšší střední třídy (4,3–7,5 l/100km). Naopak segment mini vozidel (A) vykazuje průměrnou spotřebu 4,5–4,6 l/100 km. „Pokud vynecháme PHEV motorizace, které mají podobnou spotřebu napříč segmenty díky optimalizaci pro emise CO2do 50g/km, jako potenciálně nejhospodárnější se jeví segment malých vozidel s hybridními motory bez možnosti připojení do sítě se spotřebou mezi 3,9–4,8 l/100 km,“ říká Petr Knap.

Zajímavé je i srovnání nižší střední třídy (C), kam patří například ŠKODA Octavia, se střední třídou (D – ŠKODA Superb). Střední třída ve svých ekologicky laděných variantách dokáže být stejně úsporná jako vozy patřící o třídu níže (co do počtu vypouštěných gramů CO2 na kilometr jízdy).

 

Změny metodiky zvyšují i papírovou spotřebu

Podobně jako u emisí, i u spotřeby většina sledovaných motorů i segmentů se změnou metodiky rostla. Výjimku tvoří plug-in hybridy, protože výrobci nasadili tento pohoni do nižších segmentů. Nabídka vozidel s pohonem na LPG se v uplynulých dvou letech poměrně obměnila, proto je potřeba pohlížet na snížení deklarovaných spotřeb s rezervou. Během sledovaného období hybridní pohon (HEV) zaznamenal nejvyšší nárůsty průměrné spotřeby. To je dáno primárně rozšiřováním spektra těchtovozidel, mj. i o mikro hybridy s 48V sítí nahrazující klasický startér.

Ty mají sice pozitivní vliv na spotřebu, ale oproti klasickým mild hybridům nikterak zásadní. U ostatních motorizací se změny pohybují v řádu desetin litru.„Přes veškeré tabulkové navyšování spotřeb ale není sporu, že reálně novější vozidla budou ve většině případů hospodárnější, neboť se tyto tabulkové hodnoty již více podobají hodnotám reálně dosažitelným. A to je známka pokroku nejen v rámci přesnosti metodiky, ale primárně díky technickému pokroku výrobců,“ uzavírá Petr Knap.

Příloha: Podrobná data k emisím CO2 a spotřebě paliva je jednotlivé kategorie automobilů

Tabulka 1 – Přehled průměrných hodnot emisí CO2 k 10/2020

Segment

Zážehové agregáty

Vznětové agregáty

PHEV

HEV

CNG

LPG

v CO2/km

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

Celý trh

126

142

113

128

33

40

98

 113

95

98

104

124

A

99

102

-

-

-

-

-

-

82

82

-

-

B

106

120

98

102

-

-

89

 110

-

-

98

121

C

112

125

103

110

-

-

89

94

95

98

-

-

D

128

152

103

133

32

34

-

-

-

-

-

-

E

136

171

113

150

39

45

-

-

-

-

-

-

SUV

142

160

125

143

38

40

114

133

-

-

109

127

MPV

137

142

127

132

-

-

-

-

-

-

-

-

Zdroj: EY

 

Tabulka 2 – Přehled průměrných hodnot emisí CO2mezi1/2018 a 10/2020

Segment

Zážehové agregáty

Vznětové agregáty

PHEV

HEV

CNG

LPG

v CO2/km

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

Celý trh

1

-1

4

3

-8

-4

25

39

4

-4

-30

-10

A

-1

-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

1

 3

6

9

-

-

14

35

-

-

-

-

C

-2

-13

3

-6

-

-

10

15

 0

-15

-

-

D

1

-1

 -8

-1

-2

-5

-

-

-

-

-

-

E

8

2

5

-8

-10

-12

-

-

-

-

-

-

SUV

2

 3

4

4

-39

-37

43

59

-

-

-

-

MPV

-9

-4

10

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Zdroj: EY

 

 

Tabulka 3 – Přehled průměrných hodnot spotřeby paliva v litrech na 100 km v období 10/2020

Segment

Zážehové agregáty

Vznětové agregáty

PHEV

HEV

CNG

LPG

vl/100 km

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

Celý trh

5,5

6,1

4,3

4,9

1,6

1,7

4,1

4,7

5,1

5,2

5,1

6,7

A

4,5

4,6

-

-

-

-

-

-

4,5

4,5

-

-

B

4,6

5,2

3,8

3,9

-

-

3,9

4,8

5

5

4,8

6,6

C

4,9

5,4

3,9

4,2

-

-1,1

3,9

4,2

5,1

5,3

-

-

D

5,1

6,2

4

5,1

1,4

1,5

-

-

-

-

-

-

E

6

7,5

4,3

5,7

1,6

2

-

-

-

-

-

-

SUV

6,3

7,1

4,8

5,6

1,7

1,8

4,5

5,3

-

-

5,5

6,9

MPV

6

6,2

4,8

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Zdroj: EY

 

Tabulka 4 – Přehled rozdílu průměrných hodnot spotřeby paliva v litrech na 100km mezi 1/2018 a 10/2020

Segment

Zážehové agregáty

Vznětové agregáty

PHEV

HEV

CNG

LPG

vl/100 km

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

Celý trh

0,1

0

0,1

-0,1

-0,2

-0,3

1

1,5

0,1

0

-2,7

-1,1

A

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

B

0

0,1

0,2

0,3

-

-

0,6

1,5

0,2

0,1

-

-

C

-0,1

-0,5

0

-0,3

-

- 0

0,5

0,8

0,2

-0,3

-

-

D

-0,2

-0,2

-0,1

--0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

E

0,3

0,1

0,2

-0,3

-0,5

-0,5

 

-

-

-

-

-

-

SUV

0,2

0,3

0,2

0,3

-1,6

-1,5

1,5

2,1

-

-

-1,4

0

MPV

0

-0,1

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

Zdroj: EY

 

O cenovém indexu s detailem na emisi a spotřebu

Tradiční EY cenový index, který mapuje vývoj cen osobních automobilů na českém trhu od počátku roku 2018 a čtvrtletně reflektuje cenové odchylky v dlouhodobém horizontu, doprovází zpráva se zaměřením na vývoj emisí a spotřeby nabízených vozidel.Sběr dat o emisích a spotřebách probíhá dle jednotlivých druhů pohonů a segmentů.

Portfolio sledovaných vozůčítá 55 modelů napříč segmenty trhu na základě statistik prodejů z předchozích let (tyto vozy představují 80 % objemu prodaných vozidel na území ČR). Sledovány a detailněji analyzovány jsou i modely poháněné alternativními pohony, včetně vozidel poháněných na zemní plyn a LPG. Hybridní modely jsou sledovány přesně dle použité technologie. Kromě tradičních výbav jsou zohledňovány i převodovky a hnací nápravy, včetně v česku enormně populárních vozidel s pohonem všech kol.

 

 

 

 

PR

ilustrační foto

Další články

Komentáře