Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Pátek, 25. října 2019 (20:24) Pavel Jelínek

JM kraj jednal s ČD nejen o tarifech.

Jihomoravský kraj jednal s ČD o tarifech a odbavení cestujících od ledna 2020

„Jsem rád, že jsme se v jednání s Českými drahami posunuli směrem k vzájemné dohodě na některých dosud nevyjasněných pravidlech v rámci IDS JMK. Zejména díky oboustrannému vstřícnému přístupu tak budeme moci od ledna 2020 zajistit co nejpřehlednější cestování v rámci železniční dopravy v Jihomoravském kraji,“ řekl po jednání náměstek hejtmana Roman Hanák.

 

Uznávání tarifu TR10

Jihomoravský kraj stejně jako na předešlých jednáních deklaroval svoji připravenost uznávat tarif TR10 ve všech relacích včetně vnitrokrajských, pokud České dráhy budou kraji garantovat výši tarifu TR10 skutečně vybraných za rok 2019. Jihomoravský kraj je naopak připraven ČD garantovat, že nebude snižovat cenovou úroveň tarifu IDS JMK. K tomuto návrhu se České dráhy zavázaly vyjádřit do 30. října 2019.

 

Aplikace Můj vlak

Ze strany ČD byl prezentován souhlas se záměrem umožnit prodej jízdného v tarifu IDS JMK (propojení na aplikaci Poseidon) prostřednictvím aplikace Můj vlak a e-shop za předpokladu dořešení technického propojení tak, aby obě aplikace byly kompatibilní. Jihomoravský kraj  a KORDIS je připraven tyto technické záležitosti vyřešit stejně tak, jak již skoro rok bezproblémově funguje obdobné propojení prodeje jízdních dokladů s dopravcem RegioJet.

Integrace dálkové dopravy

Jihomoravský kraj i České dráhy se shodují na integraci rychlíkových linek do IDS JMK ve stávajícím rozsahu.  Na rámec současného stavu byla dohodnuta od 1. 1. 2020 také integrace linky R13 až  do Starého Města u Uherského Hradiště a linky R18 u vlaků vedených do Veselí na Moravou v úseku Veselí nad Moravou – Staré Město u Uherského Hradiště.

 

Zaměstnanecké jízdné IDS JMK

České dráhy nebudou uznávat zaměstnanecké jízdné zaměstnanců IDS JMK v rychlících integrovaných do IDS JMK. V nich bude platit pouze zaměstnanecké jízdné ČD.  ČD souhlasí s uznáváním jízdních dokladů v osobních a spěšných vlacích v rámci území IDS JMK i na území jiných krajů, které jsou zahrnuty do IDS JMK (příhraniční oblasti JMK).

Zaměstnanecké jízdné jen pro zaměstnance ČD a jen pro vlaky ČD zůstane i nadále v nabídce v cenách 480 Kč pro zaměstnance a 990 Kč pro rodinné příslušníky.  Jihomoravskému kraji bude ze strany Českých drah uhrazena reálná částka podle počtu prodaných jízdenek.

Režijní výhody zaměstnanců ČD případně dalších organizací

Oběma stranami bylo navrženo uznávání režijních výhod ve všech vlacích na území JMK za předpokladu, že ČD uhradí JMK 1500 Kč za každý prodaný časový příplatek k režijce ČD pro platnost ve vlacích JMK.

 

Usměrněný nástup

Jihomoravský kraj potvrdil záměr takzvaného usměrněného nástupu na linkách S2 a S3. Platí tedy, že z důvodu lepší orientace cestujících budou na těchto linkách označeny zeleným pruhem ty vagony, kde si bude moci cestující zakoupit jízdní doklady.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

www.jmk.cz

PR

 

Další články

Komentáře