Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úterý, 12. května 2020 (10:38) Pavel Jelínek

Mimořádné zasedání Komise rally formou videokonference .

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ KOMISE RALLY AČR

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 proběhlo prostřednictvím videokonference mimořádné zasedání Komise rally. Cílem jednání bylo probrat aktuální situaci této sportovní disciplíny v období koronavirové pandemie.
Generální sekretář automobilového a motocyklového sportu Tomáš Kunc podal zprávu o krocích vedení Autoklubu ČR směrem k Ministerstvu zdravotnictví a Národní agentuře pro sport ve věci umožnění opětovného soutěžení v disciplínách motorsportu
.

Sportovní areály a polygony úspěšně obnovily svoji činnost, a tím umožnily našim sportovcům začít trénovat. Přítomní byli rovněž informováni o situaci v Mezinárodní automobilové federaci FIA a ve státech střední Evropy. Máme informace o opatřeních v sousedním Rakousku a Německu ohledně pořádání podniků za mimořádných hygienických opatřeních, sdílíme zkušenosti a opatření zaváděná v boji s koronavirem s okolními federacemi. Komise rally se shodla, že jakmile to situace dovolí, budou představeny aktuální kalendáře pro zbytek sezony.

To vše v návaznosti na počet podniků, které se podaří řádně a nebo v náhradních termínech uspořádat. Předseda komise Jiří Valenta podal krátké zprávy o jednotlivých pořadatelích, pouze Rally Hustopeče je zrušena, ostatní podniky se připravují, nebo žádají o náhradní termín, se všemi organizátory je udržován pravidelný kontakt a poskytována informační podpora.

Zástupci středisek automobilového sportu představili předběžné termíny plánovaných školení jezdců (11. června 2020 Vstupní školení Klatovy, 10.-12. června 2020 Rally škola Zlín), v následujících dnech budou představeny termíny testování vozidel.


Jako součást Zvláštních ustanovení podniků budou pořadatelům zaslány soubory hygienických opatření aplikovaných během konání rally. Všechna tato opatření budou v souladu s nařízením Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví.Komise se taktéž zabývala možnými ekonomickými dopady pro pořadatele a soutěžící. Jan Regner seznámil komisi s aktuální situací kolem Barum Czech Rally Zlín.

Prioritou je konání obou šampionátů a zachování všech podniků. Na základě dalších uvolňovacích kroků bude komise rally aktivně reagovat na všechny změny směrem k obnovení sportovní sezony a informovat o dalším postupu, aktuálně zůstávají v platnosti všechna sportovní pravidla.

 

 

AKTUALITY Z 262. ZASEDÁNÍ PREZÍDIA AUTOKLUBU ČR

Historicky poprvé se kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirovou nákazou konalo zasedání Prezídia Autoklubu ČR formou videokonference přes internet. Ze své kanceláře v klubovém domě řídil jednání prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.


V úvodu připomněl, že na dnešní den, 5. květen, připadá 75. výročí Květnového povstání českého lidu proti německým okupantům, členové Prezídia uctili památku obětí za svobodu. Zároveň se v tento den roku 1945 na budovu Autoklubu vrátily československé vlajky.

Dále se již Jan Šťovíček věnoval aktuálním otázkám současné mimořádné situace způsobené koronavirovou pandemií. Od doby, kdy vypukla, Autoklub ČR pomáhal členům Klubu závodníků veteránů s dodávkou potravin, respirátorů a roušek. Vedle pomoci seniorům zajistil také obytná vozidla pro personál domova Slezské Diakonie pro osoby se zdravotním postižením v Tiché na Novojičínsku.

„I když všechny naše aktivity byly v důsledku mimořádných opatření ze dne na den v podstatě zastaveny, pracujeme dál. Jsme v kontaktu s příslušnými státními orgány a naší snahou je co nejdříve a v co největší míře obnovit běžnou činnost na poli sportovním i v zájmové činnosti,“ shrnul Jan Šťovíček s tím, že už od minulého pondělí se podařilo díky schválenému návrhu hygienických podmínek, který ministerstvu zdravotnictví připravil Autoklub ČR, otevřít polygony center pro zdokonalovací výcvik řidičů.

„Nyní pracujeme na podmínkách, za jakých bychom mohli postupně začít pořádat podniky v jednotlivých disciplínách motorsportu. Naší maximální snahou je rozjet národní šampionáty,“ zdůraznil Jan Šťovíček. V nejbližším období chce prezident Autoklubu ČR iniciovat schůzku s vedením Národní sportovní agentury o budoucnosti státní podpory motoristického sportu, na kterou budou pozváni zástupci jednotlivých komisí, dotčení členové Prezídia a zástupci pořadatelů.

Viceprezident pro motocyklový sport Petr Moravec přiblížil stav přípravy sezóny. Od 20. dubna začaly tréninky jezdců ploché dráhy a motokrosu. „Počítáme s tím, že na přelomu května a června by se mohly konat první kontrolní závody,“ řekl Petr Moravec. Pracuje se na ustavení aktualizovaného kalendáře, sezóna by mohla začít v srpnu a trvat do začátku listopadu. Viceprezident pro automobilový sport Jiří Valenta uvedl, že se připravují pravidla pro organizaci závodů v neuzavřených areálech, nyní se čeká na stanovisko k návrhu od ministerstva zdravotnictví.

Viceprezident pro zájmovou činnost František Čečil informoval, že kvůli koronavirové krizi byl zrušen letošní Pohár historických vozidel Asociace veteran car clubů AČR, organizátoři jednotlivých podniků desetidílného seriálu však byli vyzváni, aby pokud to situace dovolí, své akce uspořádali. Na příští rok byla odložena tradiční Opletalka – sraz a výstava historických vozidel, která se měla uskutečnit 23. května.

Zatím jediným veteránským podnikem, která je naplánován, je Oldtimer Bohemia Rally 2020 FIVA v odloženém temínu 10.-12. září. Předseda Asociace caravan clubů AČR Vladimír Chomát sdělil, že se ruší letošní Národní sraz karavanistů, stejně jako mezinárodní Dahlie Rallye, která se měla konat na začátku září v Polsku.

V bodu různé navrhl prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček, aby po vzoru Mezinárodní automobilové federace FIA vznikl u Autoklubu ČR senát, jehož členy by byly významné osobnosti motorismu. Senát by byl poradním orgánem Prezídia a prezidenta Autoklubu ČR, jeho předseda by se účastnil zasedání Prezídia. Členové se vznikem tohoto orgánu jako rady starších souhlasili, na příští schůzi projednají založení a působnost senátu formou doplnění stanov Autoklubu ČR.

Vzhledem k tomu, že se v příštích týdnech očekává s uvolňováním mimořádných opatření změna situace, Prezídium schválilo návrh prezidenta Jana Šťovíčka, aby se příští zasedání konalo již 2. června 2020.

 

PR

Zdroj AČR

Další články

Komentáře