Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Pátek, 13. listopadu 2020 (00:19) Pavel Jelínek

Odvolací soud: závodní licence nesmí být svázána s členstvím v autoklubu.

Praktiky Autoklubu ČR  jsou dle Vrchního soudu v rozporu se zákonem.

Autoklub České republiky / tedy AČR/, který má nyní krátce před svoji výroční konferencí, v uplynulém období prostřednictvím příslušných Svazů propojoval žádost o licenci motoristického sportovce s povinným členstvím v AČR, navíc ovšem s omezenými právy. Takže tito "povinní členové" v praxi třeba nemohli volit do orgánů AČR.

Všichni držitelé licencí, vydávaných Autoklubem ČR, tak museli být jeho členem, což tento subjekt používal jako nástoj pro zvýšení počtu svých členů.

Pamětníci a zejména postižení závodníci si jistě vzpomenou. Jak tvrdila řada dotčených sportovců, jednalo o nezákonné postupy, které nutily závodníky ke členství. A navíc, jednalo se o členství bez možnosti hlasovat ve volbách do orgánů Autokubu ČR....

Ostatně s tím v zásadě souvisí také třeba to, jak se Autoklub ČR a jeho tehdejší představitelé pustili do boje proti takzvanému černému závodění a proti závodníkům s licencí AČR, kteří chtěli startovat třeba z tréninkových důvodů na "nemistrovských" závodech, které nespadaly pod organizaci Autoklubu ČR a jeho kluby. No a tak následovaly i různé tahanice a také tresty "provinilců".

 

 


 

Celá záležitost s povinným nezákonným členstvím atd nakonec skončila u soudu. Navrhovateli ve sporu proti Autoklubu ČR byli Ústřední automotoklub České republiky z.s., Ladislav Krupička ( manager endurového týmu KBS atd), Vlastmil Malík ( dlouholetý ředitel a pořadatel závodu ME - Ecce homo Šternberk) a Zdeněk Vrátníček ( závodník rallye, který má závodní licenci od roku 1980).

Již Městský soud v Praze v lednu 2019 rozhodl, že usnesení Výroční konference AČR z listopadu 2014 je v části ( výrok 1) neplatné. Následovalo odvolání Autoklubu ČR.

Celou záležitostí se letos opět zabýval soud, tentokrát odvolací Vrchní soud v Praze. A podle jeho nedávného rozsudku se AČR a jeho představitelé dopustili zásadních chyb, takže původní výrok o neplatnosti usnesení byl posvěcen.


Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku 1 tak, že se vyslovuje, že na předmětné rozhodnutí výroční konference 2014 se ve výše uvedené části hledí, jako by nebylo přijato.


Všichni členové spolku jsou si podle soudu rovni ve svých právech ! A právě na tuto skutečnost byli zástupci vedení Autoklubu soustavně laickou veřejností a některými závodníky, ale také ostatními spolky v motorismu, včetně třeba UAMK, opakovaně upozorňováni. S tím, že se jedná o protiprávní jednání. Ale vedení AČR na to zásadně a soustavně v minulých letech nedbalo.

 

Zavedená praxe by ale měla už jen minulostí. Ostatně, již jen pár dní zbývá do nové výroční konference.

Přinášíme několik následujících vybraných citací závěrů soudu, který označil závěry výroční konference v tomto směru za neplatné :

Spojovat vystavování licencí s povinným členstvím v některé organizaci je proti zákonům této republiky.


Podstata rozsudku spočívá v tom, že jednání AČR a jeho stanovy jako spolku bylo ústavně nekomforní, byl to zásah do ústavou garantované svobody sdružování ( rozpor s paragr. 215 O.Z. ods. 1), dále šlo o rozpor s Listinou základních práv a svobod čl. 20, tedy , že NIKDO nesmí být nucen k účasti na spolku a zejména NELZE takovým nedobrovolným členům omezit volební právo, zatímco ostatním členům ho ponechat.


Svoboda sdržovací zahrnuje i stránku negativní, což znamená, že žádný subjekt nesmí být k účasti ve spolcích nucen, spolek tak není oprávněn omezovat ostatní osoby, které nejsou jeho členy ( to znamená sportovce), v tom, aby se věnovaly totožnému zájmu.


V daném případě je účastník ( jako jediný subjekt v České republice) nadán vrchnostenskou pravomocí ( v oblasti automobilového a motocyklového sportu) - mimo jiné v oblasti vydávání lincecí, opravňující její držitele v účasti a ( mezinárodní ) závodech, jež pak má dopad i na činnosti jiných osob, provozujících stejnou činnost a jež jsou vně účastníka, kladení dalších požadavků, omezujících žadatele v jeho právech je projevem zneužití jeho výlučného postavení ( obdobné zneužití monopolního postavení podnikatele). Účastník tedy nově podmínil udělení licence existující členství v účastníkovi.


Navržená změna není ústavně konfortní, neboť zlepšení evidence členů je záležitostí administratvního pořádku.......

Požadavek evidence členství v účastníkovi, jímž účastník podmiňuje udělení závodní licence, představuje zásah do ustavou garantované svobody sdružovací, je tedy neplatné pro rozpor se zákonem ( paragraf 15 odst 1 o.z.) i Listinou základních práv a svobod ( čl. 20.)


Podle paragrafu 215 o.z. nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí býti bráněno vystoupit z něho.


V projednávané věci bylo zjištěno, že účastník, jako jediný subjekt v České republice je nadán pravomocí k vydávání licencí nejen na automobilových, motocyklových závodech , pořádaných pod hlavičkou FIA a FIM. Právě z takového postavení se účastník snaží těžit směrem k rozšiřování své členské základny. S řečeným souvisí i materiální stránka věci,  tedy navyšování objemu finančních prostředků k hospodaření, získaných nejen od svých členů, ale i od státu, členská základna je totiž významnýcm kritériem pro přidělování dotací. Je tak zjevné, že účastník tím, že podmiňuje udělení licence členstvím, nutí k účasti subjekty, žádající pouze k udělení licence.
 

Podmiňuje li přijatá změna stanov udělení příslušné licence členstvím v účastníku, pak nutí k účasti ve spolku subjekty, nemající zájem o členství, takové jednání je v rozporu s článkem 20 Listiny a paragr. 215 o.z.

 

Rovněž druhá část změny stanov, zakotvující právo volit a být volen do orgánu účastníka pouze pro některé členy spolku, je v rozporu se zákonem.

Odvolací soud ze shora vyložených důvodů usnesení soudu prvního stupně ve výroku 1 změnil tak, že se vyslovuje, že na předmětné rozhodnutí se výše uvedené části hledí, jako by nebylo přijato.
 

Podrobnosti k případu zájemci najdou pod číslem jednacím 14 Cmo 166/2019 -219.


 


 


Celá záležitost je o to smutnější, že je v současné době čele AČR poměrně renomovaný právník Jan Šťovíček ( kterému právě končí první volební období) a právě jeho advokátní kancelář s mnoha právníky pro AČR v inkriminovanou dobu pracovala ! AČR postupoval celou dobu od odsouhlasení stanov z roku 2014 zcela nezákonně a tvrdohlavě a neústupně stále trval na svém nezákoném postupu.

 

A nyní je tu aktuálně ještě jedna poměrně pikantní záležitost. Do nadcházejícíh voleb a XVI. Valné hromady Autoklubu ČR se na pozici prezidenta AČR "hlásí" dva adepti. A oba jsou vlastně hlavními aktéry uvedené kauzy a zastánci zmíněných podivných praktik, které soudy označují, jako nezákonné. O Janu Šťovíčkovi je zmínka výše, zatímco Adam Eliáš byl před několika lety ze  své  vysoké  funkce na  ústředí poněkud hodně rychle "odklizen"...... Nebo prostě poměrně nečekaně skončil.....

 


 

Termín konání XVI. Valné hromady Autoklubu ČR byl stanoven na sobotu 21. listopadu 2020, přičemž se uskuteční v klubovém domě v Praze.

O vyjádření k tématu jsme požádali i AČR.

„Mrzí mě, že Autoklub ČR dostal od Motormixu  možnost k vyjádření až po zveřejnění článku, podle něhož jsme ti největší darebáci. Jedná se o naprostou hloupost. Za minulého vedení Autoklubu sice došlo ke změně stanov, ovšem se žalobou ze strany ÚAMK bylo vydáno předběžné opatření, kterým se povinnost členství zastavila. Takže nikdy neplatila, protože mezitím ji minulé vedení za stanov vyjmulo. Každý soudný člověk ví, že když jsem registrovaný sportovec, jsem zároveň i člen příslušného sportovního svazu.

Z jednoho prostého důvodu, a tou je evidence sportovců v registru. Mají to tak úplně všichni, od fotbalu po šachy. Tento případ byl jen účelovým útokem ze strany ÚAMK. To že se věc vytahuje týden před volbou vedení Autoklubu ČR, je jen toho důkazem.

A že bývalý neschopný ředitel Eliáš kandiduje na prezidenta, opravdu nepovažuji za pikantnost, ale součást této nekalé hry ÚAMK a jejich kandidáta, pana Eliáše. A že se jí účastní i náš oblíbený Motormix, je smutné,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.

 

 

Viz také ZDE:

AKTUALITY Z 268. ZASEDÁNÍ PREZÍDIA AUTOKLUBU ČR. Josef Michl nově vede komisi do vrchu , Jiří Šitina pak komisi motokrosu.

Závody automobilů do vrchu budou mít novou komisi. Chystají se i další novinky.

 

 

PR

ilustrační foto

Další články

Komentáře