Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Středa, 4. března 2015 (23:57) Pavel Jelínek

Silnice I/37 Pardubice - Trojice bude rozšířena

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu 2. etapy silnice I/37 Pardubice - Trojice
Ředitelství silnic a dálnic zahájí v pondělí 2. března výstavbu 2. etapy silnice I/37 Pardubice – Trojice. Jedná se o významnou stavbu, neboť tato komunikace tvoří hlavní dopravní tepnu na východě Čech. Silnice I/37 bude rozšířena ze stávající dvoupruhové na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Křížení komunikací v dolní křižovatce MÚK Závodiště bude řešeno okružní křižovatkou se dvěma samostatnými odbočovacími pruhy vpravo a jedním samostatným jízdním pruhem ve směru Hradec Králové – Chrudim vedeným mimo křižovatku. Dojde k rozšíření rampy mimoúrovňové křižovatky Závodiště. 

V řešeném úseku se jedná o rozšíření komunikace postupným dobudováním jízdního pásu k již existující silnici. Stavba „I/37 Pardubice – Trojice“ se nachází přímo v Pardubicích, přičemž bude tvořit část kapacitního průtahu ve směru sever – jih. Jedná se o nejzatíženější úsek silnice I. třídy v Pardubickém kraji.

„Ve vztahu k ostatním plánovaným dopravním stavbám v okolním území bude dostavba silnice významným přínosem pro bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dojde ke snížení hlučnosti a množství emisí“ konstatuje generální ředitel ŘSD ČR Jan Kroupa. Stavba bude zařazena do Operačního programu Doprava II a spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Data o stavbě

Hlavní trasa: 
délka: 986,5 m 
kategorie: S 24,5/70 (MS 31,0/26,5/70) 
plocha vozovek: 30 868 m2 
počet všech stav. objektů: 46


ŘSD

Další články