Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Úterý, 4. června 2019 (10:07) Pavel Jelínek

Správa dopravní infrastruktury na vodních cestách zůstane v resortu Ministerstva dopravy.

Investice do dopravní infrastruktury na vodních cestách a správa některých součástí vodních cest zůstane v resortu Ministerstva dopravy. Dohodli se na tom ministr zemědělství Miroslav Toman spolu s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem s tím, že po dvou letech vyhodnotí fungování současného modelu a případně rozhodnou o legislativních změnách.

 „Dohodli jsme se, že zachováme stávající investiční model. ŘVC má ode mě za úkol poskytovat státním podnikům Povodí know-how a součinnost při přípravě nových vodních staveb. Musí se také zaměřit na rychlejší přípravu a realizaci nových akcí. Po dvou letech vyhodnotíme, jestli nebude potřeba k dosažení cíle změnit zákony a kompetence podniků,“ říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

 „Pro ministerstvo zemědělství je prioritou, aby v budoucnu dobře fungovala spolupráce mezi naším ministerstvem, ministerstvem dopravy a Ředitelstvím vodních cest,“ řekl Aleš Kendík, náměstek sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství.

Příprava, realizace staveb infrastruktury vodních cest a správa součástí vodních cest a bude nadále probíhat v souladu s Koncepcí vodní dopravy pro období 2016 – 2023, kterou vláda vzala na vědomí. Ředitelství vodních cest bude nadále státním investorem nové infrastruktury vodních cest, zejména pak pro výstavbu a rozvoj veřejné přístavní infrastruktury, servisních center včetně servisních plavidel, lodních výtahů a další potřebné infrastruktury a majetku sloužícího uživatelům vodních cest.

 ŘVC bude také provozovat veřejné přístavy a přístaviště, servisní centra včetně servisních plavidel, lodní výtahy a další veřejnou infrastrukturu sloužící provozu vodní dopravy s výjimkou těch, které provozují správci vodních cest či jiné subjekty. Myšlenka převedení přípravy a realizace investic z kompetencí ŘVC na jednotlivé správce vodních cest – státní podniky Povodí je tedy zastavená.

 

 www.mdcr.cz  

 

PR

Další články

Komentáře

Oblíbené fotogalerie