Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Čtvrtek, 11. července 2019 (13:10) Pavel Jelínek

Žádají vládu o řešení situace kolem nárustu mezd řidičů .

Jihomoravský kraj společně s dopravci žádá vládu o řešení situace kolem nárustu mezd řidičů v regionu

Již třetí rok se Jihomoravský kraj snaží vyřešit patovou situaci s nárůstem mezd řidičů autobusů, kterou vyvolala změna nařízení vlády platná od 1. ledna 2017. Jihomoravský kraj má vysoutěženy smlouvy s dopravci podle zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž v současné době již vyčerpal všechny zákonné možnosti, jak dopravním společnostem kompenzovat zvýšené náklady související s růstem mezd řidičů autobusů.

Na dnešním (11. července 2019) jednání se proto zástupci kraje, dopravců a sdružení ČESMAD dohodli na společném prohlášení, kterým žádají vládu, aby místo příspěvku na opravy silnic II. a III. tříd poskytla Jihomoravskému kraji účelovou dotaci na krytí ztrát dopravců vzniklých v souvislosti s jejím nařízením. Snížený příspěvek na rekonstrukce komunikací kraj následně dorovná z vlastního rozpočtu, a to ve stejné výši a podle stejných pravidel.

Zákon o zadávání veřejných zakázek umožnil kraji nasměrovat k dopravcům jako kompenzace maximálně 5,9 milionu korun za každou část veřejné zakázky. Do dnešního dne tak samospráva uhradila dopravcům více než 254 milionů korun. Požadavky dopravních společností však přesahují zákonné možnosti kraje.

„Celou problematiku bereme od začátku velmi vážně. Intenzivně jsem jednal s Asociací krajů ČR, premiérem, jednotlivými ministry dopravy i ministryní financí, abychom vyřešili další financování mezd řidičů v našem regionu prostřednictvím účelové dotace. O stejnou částku by se zároveň snížil příspěvek Jihomoravskému kraji na silnice II. a III. třídy ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Kraj by tak mohl využít ustanovení ve smlouvách s dopravci, podle kterého pokud dojde ke změně právních předpisů majících za důsledek zvýšení nákladů dopravců a zároveň stát poskytne finanční prostředky na úhradu těchto zvýšených nákladů, může kraj takto poskytnuté prostředky dopravcům vyplatit.

Jediným problémem je, že vláda s tímto řešením doposud nevyslovila souhlas. Seznámil jsem se situací v našem kraji také ostatní hejtmany, kteří tento náš navrhovaný postup podpořili společným usnesením Asociace krajů, ve kterém souhlasí s poskytnutím této účelové dotace Jihomoravskému kraji. Pevně věřím, že po společné výzvě kraje, dopravců a sdružení ČESMAD vyjde vláda oprávněnému požadavku Jihomoravského kraje vstříc, a pomůže tak vyřešit situaci, do které se ani kraj, ani dopravci nedostali vlastním zaviněním,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

O revokaci rozhodnutí vlády o financování oprav silnic II. a III. tříd tak, aby došlo k naplnění požadavků Jihomoravského kraje, požádá vládu i Rada Asociace krajů ČR. „Náš požadavek podpořila Dopravní komise asociace i samotná Rada, protože Jihomoravský kraj tak nezíská žádnou výhodu ani peníze navíc oproti jiným krajům. Jedná se skutečně o jediné možné řešení specifické situace na jižní Moravě.

 

To jsme dnes znovu vysvětlili i dopravcům a prezentovali jsme jim i stanovisko nezávislé právní kanceláře. Jihomoravský kraj se zaváže, že finanční prostředky, které by jinak obdržel ze SFDI na rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy, vynaloží z vlastního rozpočtu a za stejných podmínek, podle kterých je poskytuje fond. Z pohledu všech zúčastněných se jedná o administrativní opatření, umožňující vyřešit dlouhodobý problém, který v této oblasti vznikl v důsledku rozhodnutí vlády v roce 2016,“ komentoval situaci náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Postup kraje na základě dnešního jednání podpořili i dopravci a zástupci sdružení ČESMAD. Jihomoravský kraj dlouhodobě apeluje na nutnost společného postupu, aby vláda konečně uznala, že musí vyřešit situaci, kterou zapříčinilo nepříliš šťastné rozhodnutí. To bylo učiněno bez jakékoliv konzultace s objednateli veřejné linkové dopravy (kraji), kteří nesou náklady na zabezpečení dopravní obslužnosti, a také bez relevantní konzultace s dopravci samotnými (či jejich zájmovými sdruženími), na jejichž bedra jakékoliv zvýšení nákladů přímo dopadá.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

 www.jmk.cz

PR

Další články

Komentáře